3


Klanten kunnen gebruik maken van de AppSys selfservicedesk. Hier melden ze online hun IT- problemen aan en kunnen ze op eender welk moment de status hiervan opvolgen. Dit kan gaan over het gebruik van IT-middelen, maar ook voor storingen of wijzigingsverzoeken zijn onze collega’s van de servicedesk het centrale meldpunt. Verzoeken worden door het meldpunt opgenomen, vastgelegd, geclassificeerd en indien mogelijk direct verholpen.

Het kan zijn dat voor het oplossen van de melding ondersteuning van een gespecialiseerd consultant noodzakelijk is. Onze servicedesk zorgt dan voor verdere afstemming met onze consultants en de planner, zodat er snel een afspraak met de desbetreffende collega ingepland kan worden.