Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam ondernemen is voor ons meer dan enkel een modewoord. Bij AppSys engageren we ons om duurzaam ondernemen te verankeren in het DNA van onze organisatie. Daarom streven we ernaar om waar mogelijk steeds de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te integreren in alles wat we doen.

 • 01. Mensen

  "Strength lies in differences, not in similarities."

Gelijkheid, diversiteit en inclusie.

Onze medewerkers zijn onze meest kostbare investering. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van onze organisatie en onze meerwaarde als business partner zit in het samenbrengen van kennis, ervaring en vooral verschillende visies, culturele achtergronden en persoonlijkheden. Wij zien diversiteit als een rijkdom en moedigen onze werknemers aan om hun individuele ervaringen, vaardigheden en potentieel in de groep in te brengen en wij bieden hen een respectvolle werkomgeving waar waardering op de voorgrond staat. Onze focus ligt op het talent en potentieel van de persoon ongeacht gender, geaardheid of culturele achtergrond. We zien het verder als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook mensen met een arbeidsuitdaging te integreren in onze organisatie en hen te begeleiden bij de uitbouw van hun carrière. In de samenwerking gaan we doelbewust deze verschillen inzetten en onze mensen aanmoedigen om projecten vanuit een verschillende perspectieven te bekijken. Iedereen kan dus naar eigen vermogen bijdragen aan onze bedrijfsdoelstellingen ongeacht de rang, functie of taak en komen we steeds tot creatieve en onderscheidende oplossingen.

"Inclusieve onderneming award 2021"
Veilige en gezonde werkomgeving.

Tevreden medewerkers die zich goed voelen zijn productiever, tonen meer engagement en zijn minder afwezig. Gelukkige werknemers in een gezonde en veilige werkomgeving zijn volgens ons de drijvende kracht achter het succes van onze onderneming. We streven naar een open cultuur waar iedereen op een integere en respectvolle manier met mekaar kan omgaan. Vanzelfsprekend is dit de centrale doelstelling binnen een duurzaam HR-beleid. Er wordt zeer veel aandacht geschonken aan zowel het fysieke als het mentale welzijn van onze werknemers.

Enkele van onze initiatieven:

 • Ergonomische werkplekken met in in hoogte verstelbare bureau’s, curved beeldschermen en degelijke bureaustoelen
 • De werknemers zijn in de mogelijkheid om tegen een zeer gunstig tarief een fiets te leasen
 • Wekelijks wordt er vers fruit ter beschikking gesteld op elk kantoor
 • Gedurende het jaar kunnen onze medewerkers deelnemen aan verschillende sportevenementen
 • 02. Milieu

  "There is no planet B."

Energie.

Duurzaam energiebeheer is een absolute prioriteit en we streven ernaar om continu onze prestaties te meten en te verbeteren. De afgelopen jaren deden we al aanzienlijke investeringen op gebied van hernieuwbare energie en de aankoop van energiezuinige LED-verlichting en apparatuur. Verder zetten we ook voortdurend in op bewustmaking en motivatie van onze medewerkers om actief bij te dragen aan ons duurzaam milieubeleid door het sorteren van afval en zuinig om te springen met elektriciteit water en papier. Bij de uitwerking van de projecten bij onze klanten gaan we ook steeds op zoek naar de minst milieubelastende oplossing.

Duurzame mobiliteit.

Ons wagenpark van meer dan 50 wagens heeft het meeste impact op onze ecologische voetafdruk. Daarom zetten we volop in op duurzame mobiliteit. De vergroening van onze vloot staat hierin centraal. Daarom hebben we begin 2021 beslist om geen nieuwe fossiele brandstofwagens meer te leasen en enkel nog volledig elektrische wagens aan te bieden aan werknemers. Daarenboven worden er verschillende initiatieven genomen om zuinig rijgedrag te stimuleren. Verder zijn we voortdurend op zoek naar bijkomende initiatieven om onze uiteindelijke doelstelling te behalen. Een CO2-neutraal wagenpark in 2030.

Circulaire economie.

We engageren ons om maximaal bij te dragen aan de circulaire economie door onze afvalstromen maximaal te reduceren.
Dit doen we door:

 • In al onze kantoren het afval zoveel mogelijk te sorteren.
 • Door producten uitgepakt te leveren en een separate afvoer van verpakkings -en beschermingsmateriaal te voorzien zodat dit verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen bv. isolatie
 • De lifecycle van gebruikte hardware te verlengen door deze te verkopen (trade-in) of te doneren aan goede doelen
 • De afvoer en recyclage van onze eigen e-waste en die van onze klanten door een gecertificeerde partner
 • 03. Maatschappij

  "Goodness is the only investment that never fails." - Henry David Thoreau

Ethisch ondernemen

We zijn ons bewust van de sociale verantwoordelijkheid die we als organisatie binnen de maatschappij dragen. Duurzaam ondernemen betekent voor ons in de eerste plaats handelen conform onze normen en waarden en hierbij steeds de de wet -en regelgeving respecteren. We waken er voortdurend over dat binnen elke samenwerking onze leveranciers en partners hier ook steevast naar handelen.

Eerlijke marketing

Al onze partnerships zijn gebaseerd op vertrouwen. Daarom is eerlijke marketing een spijkerhard commitment en zullen we ten allen tijde de markt op een zo objectief en transparant mogelijke manier proberen te informeren.

Goede doelen

We ondersteunen diverse lokale initiatieven die de instaan voor het verminderen van de armoede.

Interested

Interesse om bij AppSys te werken?

Neem een kijkje achter de schermen op

Work @ AppSys