Algemeen

Deze “Cookie Policy” bevat alle essentiële informatie omtrent de verzameling van uw persoonsgegevens via cookies door AppSys ICT Group BV (hierna: “AppSys”). Het regelt het gebruik van cookies als onderdeel van uw bezoek en het gebruik van www.appsysictgroup.com (hierna: “Website”). Onder verwerking wordt het volgende verstaan: De verzameling, het gebruik en het delen van uw gegevens door AppSys ICT Group BV (hierna: “AppSys”). AppSys respecteert uw privacy Met deze policy willen we u als bezoeker op een zo transparant mogelijk manier weergeven hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Contactgegevens organisatie en functionaris voor gegevensbescherming

AppSys ICT Group BV
Grote Baan 19 Bus 1
3530 Houthalen-Helchteren
Ondernemingsnummer: BE 0844.080.241
Tel: +32 11 96 05 50
info@appsysictgroup.com
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: gdpr@appsysictgroup.com

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op het apparaat van de gebruiker (een computer, telefoon, tablet of smart TV die verbonden is met het internet) geplaatst kunnen worden bij bezoek aan de Website. Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe de gebruiker zich gedraagt op de Website en/of zijn apparaat.

Een cookie bevat een unieke code en stelt de uitgever ervan in staat om het betrokken toestel te herkennen bij wanneer de Website wordt bezocht. De “lezing” van deze cookies stelt de Website in staat om de informatie die erin is opgeslagen op te vragen.

Er bestaan verschillende types cookies, naargelang hun doeleinden:

  • Essentiële of strikt noodzakelijke cookies;
  • Niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies)

Doeleinden van cookies

AppSys maakt gebruik van cookies om het gedrag van de bezoekers op de Website na te gaan, met name het gebruik van de functionaliteiten, de inhoud en de structuur. Dit met als doel om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren. Daarenboven wordt de verzamelde informatie gebruikt om fouten te detecteren en/of diensten weer te geven die voor de gebruiker van belang kunnen zijn.

De inschakeling van cookies wordt overigens aangeraden. Zonder de inschakeling kan AppSys niet garanderen dat u als gebruiker de Website niet zonder problemen kan bezoeken. Uiteraard staat het u als bezoeker vrij om de Website te consulteren zonder cookies.

Beheer van cookies

Het plaatsen van bepaalde cookies op uw toestel vereist uw voorafgaandelijke toestemming. Deze toestemming wordt verkregen door middel van het aangeven van uw voorkeuren in de cookie pop-upbalk die verschijnt bij uw bezoek aan de homepage van de Website. Indien u het gebruik van cookies weigert heeft u nog steeds toegang tot de Website maar bepaalde functionaliteiten kunnen beperkt of onmogelijk gemaakt worden.

De plaatsing van cookies voorkomen of eerder geplaatste cookies verwijderen kan u door de instellingen van uw browser te wijzigen. Dit kan u kosteloos en op ieder ogenblik doen. Indien u de instellingen voor cookies wil aanpassen dan vindt u hieronder de link naar de instructies per webbrowser.

Welke cookies gebruikt AppSys?

Wanneer u de Website bezoekt en instemt met het gebruik van cookies worden er cookies geplaatst waarmee gegevens verzameld en/of verwerkt worden. Deze worden weergegeven in onderstaand overzicht:

Cookie Name

Domain

Purpose

Expiration

Provider

li_at

.linkedin.com

To facilitate data center selection

24 hours

LinkedIn

li_gc

.linkedin.com

Used to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes

2 years

LinkedIn

li_mc

.linkedin.com

Used as a temporary cache to avoid database lookups for a member's consent for use of non-essnetial cookies and used for having consent information on the client side to enforce consent on the client side

2 years

LinkedIn

lang

.linkedin.com

Used to remember a user's language setting to ensure LinkedIn.com displays in the language selected by the user in their settings.

Session

LinkedIn

bcookie

.linkedin.com

Browser Identifier cookie to uniquely indentify devices accessing LinkedIn to detect abust on the platform

2 years

LinkedIn

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Used to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie

30 days

LinkedIn

UserMatchHistory

linkedin.com

LinkedIn Ads ID syncing

30 days

LinkedIn

_gat_gtag_UA_38462959_1

Google.com


Queues requests sent to Google Analytics

1 minute

Google

_ga

Google.com

Used to distinguish users

2 years

Google

_gid

Google.com

Used to distinguish users

24 hours

Google

CRAFT_CSRF_TOKEN

Appsysictgroup.com

protection against cross-site request forgeries

Session

AppSys

Rechten

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens werden vastgelegd in artikel 15 – 22 EU AVG en omvatten het volgende:

Artikel 15 EU AVG: Het recht van inzage van de betrokkene
Artikel 16 EU AVG: Het recht op rectificatie
Artikel 17 EU AVG: Het recht op gegevenswissing
Artikel 18 EU AVG: Het recht op beperking van de verwerking
Artikel 20 EU AVG: Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
Artikel 21 EU AVG: Het recht van bezwaar

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of over uw rechten en hoe deze uit te oefenen verneemt u in onze privacy policy.

Bezwaren en klachten

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en bovenstaande rechten wil laten gelden kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: gdpr@appsysictgroup.com

De gebruiker kan tevens een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
contact@apd-gba.be
Tel: +32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze Privacy Policy is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Hasselt.

Diverse bepalingen

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen door te voeren in deze Cookie Policy. De gewijzigde versie wordt onmiddellijk van kracht bij publicatie.

Versie 14 juli 2022