2024 - week 10

Security audit en pentest bij grote nationale instantie

Share      
Sociale Media Post Projectvan De Week X Linked In 3

Voor Klant X - een grote nationale instantie - heeft AppSys de nodige security audits en pentests mogen uitvoeren om het security peil van de IT infrastructuur in kaart te brengen en te optimaliseren waar nodig.

Over klant X:

Klant X is een nationale organisatie met een 1500-tal medewerkers verdeeld over een 50-tal vestigingen in België.


Over de oplossing:

AppSys ICT Group heeft security audits uitgevoerd om het security level van hun IT omgeving in kaart te brengen. Daarnaast werden ook Externe Pentests uitgevoerd om te checken hoe veilig hun IT infrastructuur is tegen eventuele aanvallen van hackers.

Omschrijving van de oplossing:

✔ Uitvoeren van Security Audits om beveiligingsniveau in kaart te brengen
✔ Uitvoeren van Pentests ter simulatie van hackers met slechte bedoelingen
✔ Oplevering van Audit en Pentets rapport met aanbevelingen en Quick Wins
✔ Ondersteuning bij security optimalisaties ter verbetering van security beleid

We willen Klant X bedanken voor het vertrouwen en kijken uit naar een verdere samenwerking op vlak van hun security beleid!