2024 - week 9

Vernieuwde VMware Horizon omgeving voor KLAV

Share      
Klav

Bij KLAV mochten we zorgen voor een vernieuwde VMware Horizon omgeving, waarin alle gebruikers naadloos kunnen werken.

Over KLAV:

Klav, oftewel het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, is een beroepsvereniging met meer dan 1100 leden en zo een van de grootste van ons land. Op zowel lokaal als nationaal vlak worden de belangen van de leden behartigt rond alle facetten van hun beroepsleven, en is KLAV er voor de apothekers in Limburg, maar zeker ook daarbuiten. Beroepsontwikkeling en -ondersteuning zijn de kernwoorden van hun dienstverlening.

Over de oplossing:

AppSys ICT Group heeft de verouderde legacy VDI image op VMware Horizon herbouwt vanaf nul, volledig geoptimaliseerd & klaargemaakt voor de toekomst met een vereenvoudigd beheer.

Omschrijving van de oplossing:

✔ VDI oplossing: VMware Horizon
✔ Instanst Clones technologie
✔ Geen persistent disks meer nodig
✔ FS Logix Profile Management
✔ Consolidatie van 6 images naar 1 centrale image tbhv centraal beheer
✔ Enorme ruimtebesparing op Storage
✔ Next-Gen Antivirus

We willen KLAV bedanken voor het vertrouwen en kijken uit naar een verdere samenwerking en projecten!