2023 - week 5

Security audit bij Bionerga

Share      
Beringen bionerga 5739 3840 1444x1080

BIONERGA verwerkt het huishoudelijk restafval en organisch afval afkomstig uit Limburg, samen met restafval afkomstig van bedrijven en kunststofafval van sorteerbedrijven. Daarvoor zetten zij twee moderne biostoomcentrales (Beringen en Oostende), 4 composteringsinstallaties en 2 recyclage-units (Beringen en Houthalen) in. Daarnaast zijn ze zowel in Beringen als in Oostende zeer actief met het uitbouwen van een heuse energie- en materialenhub.

AppSys verzorgde afgelopen periode een complete IT security audit bij Bionerga om het beveiligingsniveau van hun IT omgeving in kaart te brengen. Een regelmatige scan van een bedrijfsnetwerk is van groot belang anno 2023. AppSys beschikt over eigen security consultants en pentesters om dergelijke dienstverlening uit te kunnen voeren bij haar klanten.

✅ Uitvoeren van een Security Healthcheck en audit van bedrijfsnetwerk
✅ Uitwerking van een technisch advies- en management rapport
✅ Meten is weten, bespaar als bedrijf zeker niet op security maatregelen
✅ Stel een security beleidsplan op voor je onderneming

#ProudtobeAppSys #Security #Healthchecks #betervoorkomendangenezen