2024 - week 23

NIS2 assessment voor Jaspers-Eyers Architecten.

Share      
Jasperseyers
Bij Jaspers-Eyers Architects heeft AppSys ICT Group afgelopen weken een NIS2 assessment uitgevoerd om een plan uit te werken welke extra maatregelen zij dienen te nemen om aan deze reglementering te voldoen.
Over Jaspes-Eyers:

Jaspers-Eyers Architects heeft kantoren in Brussel, Leuven en Hasselt en biedt een volledig dienstenaanbod rond architectuur, programmering, stedenbouw en masterplanning alsook grafisch en interieurdesign. Het kantoor streeft in de eerste plaats naar het brengen van uitmuntende designs die zowel qua kosten als qua tijd perfect in evenwicht zijn, waarbij eveneens veel aandacht wordt besteed aan het ecologische aspecten.

Over de oplossing:

NIS2 een richtlijn die vastgesteld is door de Europese Unie en bedoeld om de cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. Heel wat bedrijven en instanties in Europa zijn verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen, zo ook Jaspers-Eyers. AppSys heeft een assessment uitgevoerd om te kijken hoever ze staan op vlak van deze NIS2 richtlijn. Samen met de klant wordt er een plan uitgewerkt om de nodige stappen te nemen hierin.

We willen Jaspers-Eyers Architects bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!🤝