2024 - week 15

Vervanging huidige telefoniecentrale naar 3CX en vernieuwing firewalls voor Sint-Elisabeth.

Share      
Sintelisabeth
AppSys ICT Group heeft bij de Sint-Elisabeth school in Peer/Pelt voor een nieuwe 3CX telefooncentrale gezorgd. De klant heeft ook beslist om zijn firewalls te vervangen om zo het security niveau op peil te houden.
Over Sint-Elisabeth:

De Sint-Elisabethschool is een grote school voor buitengewoon onderwijs in Wijchmaal en Pelt. De school biedt onderwijs aan voor leerlingen vanaf 2,5 jaar tot 13 jaar binnen type 2, type 3, type 6, type 9 en type basisaanbod. De afgelopen jaren is de school enorm gegroeid.

Over de oplossing:

AppSys verving afgelopen weken hun oude telefooncentrale door een nieuwe VoiP centrale die beantwoordt aan hun noden. We implementeerden een 3CX Cloud oplossing voor hun vestigingen in Peer en Pelt.

Ook koos de klant om zijn firewalls te vernieuwen omdat de oude niet meer voldeden aan de hedendaagse eisen.
Omschrijving van de oplossing:
  • Implementatie van moderne 3CX telefonie oplossing
  • Hosting in de Cloud zodat er geen extra hardware investering nodig is
  • Migratie naar VoiP provider LCR Telecom, koppeling SIP trunks
  • Vernieuwing van firewalls ten behoeve van security optimalisatie

We willen Sint-Elisabeth bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!