26.07.2023

Verhoog de wendbaarheid van je bedrijf door digitalisering

Share      
APPSYS JUNI 23 26


Dat je als bedrijf moet digitaliseren is geen nieuwtje. Er wordt al jarenlang geroepen om in te zetten op vernieuwing wil je als bedrijf overleven. En dat is ook zo, de voorbije jaren hebben alleen maar bewezen hoe wendbaar je bent als je een stapje voor hebt op vlak van digitalisering. Heeft jouw organisatie de laatste jaren ingezet op (technologische) vernieuwing? Of is het hoog tijd om je leidinggevende te overtuigen?

Digitalisering bij kmo’s in België

Door de stijgende kosten en krapte op de arbeidsmarkt wordt efficiënt werken alleen maar belangrijker. Naar jaarlijkse gewoonte ging softwarebedrijf Exact ook dit jaar aan de slag met hun “KMO Barometer” onderzoek (uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau). Daarbij kijken ze naar de technologische ontwikkelingen bij kmo’s in België en Nederland. Uit hun studie blijkt dat 53% van de kmo’s in België digitalisering als hoge prioriteit ziet in 2023. 20% vindt digitalisering belangrijk om de kwaliteit van hun dienstverlening te verhogen. 30% haalt aan dat digitalisering helpt om processen te automatiseren zodat ze efficiënter kunnen werken. Conclusie: ongeveer de helft van de bedrijven ziet de noodzaak van digitalisering. Toch geeft het ook aan dat de andere helft nog overtuiging nodig heeft. Wat maakt digitalisering de moeite waard?

Wat zijn de voordelen van digitalisering?

APPSYS JUNI 23 132
Image Description
Image Description1. Efficiënter (samen)werken

Als organisatie is het goed om van tijd tot tijd stil te staan bij je huidige bedrijfsprocessen. Vaak werk je doorheen de jaren op automatische piloot en kom je terecht in een manier van werken die vaak niet de meest efficiënte is. Door processen in kaart te brengen weet je welke repetitieve taken geautomatiseerd kunnen worden met behulp van nieuwe technologieën en innovaties. Daarnaast leidt digitalisering ook tot betere samenwerkingen tussen collega’s ongeacht hun locatie. Want door te digitaliseren worden medewerkers minder afhankelijk van fysieke componenten.

2. Besparing op kosten

Volgens Gartner zet twee op drie van de bedrijven in op digitalisatie met kostenbesparingen als hoofddoel2. Hoe digitalisering kosten bespaart? Denk maar aan het efficiënter inzetten van je personeel en de verlaging van overhead- en productiekosten door het automatiseren van verschillende bedrijfsprocessen. Maar digitalisering helpt ook om meer inzichten te krijgen in je energieverbruik, wat een besparing op energie mogelijk maakt.

3.
Meer (onderbouwde) inzichten

Machine learning en AI-integraties verbeteren continu. Hierdoor heb je steeds sneller en makkelijker toegang tot real-time data (met behulp van IoT bijvoorbeeld). Het kan erg complex zijn om data zelf te analyseren. Integreer daarom programma’s die je data direct omzetten naar tastbare cijfers in een duidelijk visueel dashboard. Zo kom je gemakkelijker tot nieuwe inzichten die je vervolgens weer kunt gebruiken om datagedreven beslissingen te nemen, want numbers don’t lie.

4. Minder menselijke fouten

Door het automatiseren van bedrijfsprocessen beperk je de kans op menselijke fouten. Zolang je computer goed is ingesteld natuurlijk. Waar een computer 24/7 op precies dezelfde manier routinetaken kan uitvoeren, is dit voor mensen die mogelijk omdat we onze focus verliezen doorheen de dag. Heb je toch mensen nodig voor bepaalde taken? Dan kun je digitale processen ook inzetten ter controle om fouten te beperken tot een minimum.

5. Betere beveiliging

Uit een onderzoek van IBM blijkt dat organisaties met een complexe infrastructuur 52% meer kans hebben op datalekken dan bedrijven die inzetten op simplificatie3. En dat is ergens logisch, want door eenvoudigere processen heb je een beter overzicht van je IT-omgeving en kun je zorgen voor een optimale beveiliging. Verder is het ook belangrijk dat je security opneemt in je digitale transformatie. Volgens VOKA had 46% van de bedrijven in 2022 een digitale beveiligingsstrategie. Behoor jij tot dat percentage?

6. Hogere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt

Digitalisering maakt het mogelijk om vanop afstand te werken en zorgt voor meer flexibiliteit in je werkdag. Vooral jongere generaties hechten veel belang aan een goede work/life balance. De mogelijkheid om vanaf thuis te werken of eender welke locatie verhoogt je positie op de arbeidsmarkt.


1 https://files.exact.com/static/web/pdf/mkb-barometer/2023/BENL-PSA-mkb-barometer-sectorrapport.pdf

2 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/prioritize-digital-business-initiatives-to-accelerate-into-the-future

3 https://www.ibm.com/blogs/ibm-anz/how-to-avoid-data-breaches-while-accelerating-your-digital-transformation/

4 https://www.digitaletoekomst.be/nl/artificiele-intelligentie/nieuws/hoe-goed-digitaliseert-jouw-bedrijf-benchmark-je-met-vlaamse