KMO Portefeuille

Home / KMO Portefeuille

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener zoals AppSys.

Sommige van onze diensten vallen onder bepaalde voorwaarden onder de KMO portefeuille en de kosten hiervan kunnen bijgevolg voor een gedeelte gerecupereerd worden via deze subsidieregeling (België).

Contacteer ons voor meer informatie en voorwaarden.