Next Generation Firewall

Home / Next Generation Firewall

Een Next-Generation Firewall verzorgt een complete laag van bescherming, zonder toegevingen te moeten doen op bijvoorbeeld de bandbreedte. Het grootste verschil tussen een traditionele firewall en een NGFW is dat de NGFW “application aware” is.
Dit betekent dat de firewall snel de juiste applicatie traceert en het netwerkverkeer kan controleren.

De Next Generation Firewall moet hackers buiten de poort houden. Helaas zijn er nog steeds bedrijven die denken dat hun eerste generatie firewall de dag van vandaag nog steeds een goede bescherming biedt tegen aanvallen van buitenaf. Waar ze niet bij stil staan is dat hackers steeds vaker gebruik maken van de openstaande netwerkpoorten om de inhoud van data packets te inspecteren. Op basis van deze informatie zijn ze in staat om kritische informatie te verzamelen om gerichte aanvallen uit te voeren.

In een goed IT-veiligheidsbeleid is een Nextgen Firewall altijd aanwezig!

AppSys ondersteunt verschillende type Next Generation Firewalls. Neem contact op met ons om een juiste keuze te maken hierin.