XaaS

WaaS (Wifi-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service), DaaS (Desktop-as-a-Service), DRaas, IaaS,… zijn allemaal termen die steeds meer gebruikt worden binnen de IT wereld. "Everything-as-a-Service" wordt steeds populairder en AppSys gaat als vooruitstrevende IT leverancier uiteraard mee in deze trend.

Net zoals bijvoorbeeld de GSM factuur, verwachten eindklanten steeds meer dat alles wat met ICT te maken heeft “as a service” afgehandeld kan worden. Een bepaalde dienst afnemen en betalen volgens het gekende "pay-as-you-use" model / "pay-as-you-go" model, waarin flexibiliteit een zeer belangrijke factor is en er niet eerst een grote voorfinanciering vereist is.

AppSys kan zeer veel aspecten binnen het dienstenprotfolio aanbieden volgens het “as a Service” principe.